Budućnost u ispunjavanju vaših želja

U proteklih 20 godina prisustva na različitim tržištima, naša Grupa se razvila iz malog preduzeća u grupu specializovanih ponuđača lizinga, i u 2006. godinu stupila pod novim imenom Grupa NLB Leasing. 
Neprestanim dopunjavanjem palete usluga i osposobljavanjem specijalizovanog kadra, obavezali smo se na najbolje i odgovorno ostvarivanje vaših očekivanih i zadatih ciljeva. Dugoročnim povezivanjem, želimo da u vaš život udahnemo lakoću a novcu damo višestruku vrednost.
Ovde se naš put ne završava... pozovite nas ili nas posetite.

Dušan Stankov, direktor

Aktuelno


Kako kao primalac lizinga niste pravni vlasnik predmeta lizinga, nego je to davalac lizinga, možete se dogovoriti o jednoj od mogućnosti: prenos ugovora o finansijskom lizingu na novog primaoca lizinga ili o prevremenom otkupu predmeta lizinga, čime postajete vlasnik predmeta lizinga i sa njim slobodno možete raspolagati i možete ga prodati.

Potrebno je razlikovati pravno i ekonomsko vlasništvo. Kod finansijskog lizinga primalac lizinga je ekonomski, ali ne i pravni vlasnik predmeta lizinga. Pravni vlasnik predmeta lizinga do njegovog otkupa od strane primaoca lizinga je davalac lizinga.

Osiguranje predmeta lizinga je potrebno zaključiti za svo vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu, i u odnosu na vrstu predmeta lizinga,

  1. vozila: AO in AK puno kasko osiguranje bez učešća u šteti,
  2. plovila: potpuno osiguranje bez učešća u šteti
  3. oprema: za rizik krađe, vandalizma,loma, poplave.

Osiguranje je potrebno zaključiti sa osiguravajućom kućom DUNAV ili DDOR NOVI SAD.

Da, potpuno kasko osiguranje bez učešća u šteti. NLB Leasing mora biti kao vlasnik vozila naveden u polisi osiguranja. Nudimo vam zaključenje osiguranja s pogodnostima, koje za naše stranke važe kod naših partnerskih osiguranja.

Stranka može da, u servisu koji je ovlašćen za popravke od strane osiguravajuće kuće, izvrši popravke te saglasno sa polisom osiguranja, uz saglasnost lizing društva, izvrši refundaciju od osiguravajuće kuće.

Sva vozila moraju biti osigurana od rizika krađe – na nabavnu vrednost i u slučaju krađe obaveze izmiruje osiguravajuća kuća. Ukoliko obaveze primaoca lizinga prema davaocu lizinga budu veće od isplate osiguravajuće kuće, primalac lizinga je dužan da izmiri razliku. Ukoliko je ta razlika pozitivna, ista se isplaćuje primaocu lizinga.