Osnovni oblici lizinga

Finansijski lizing

Finansijski lizing je najpogodniji oblik lizinga, pogodan kako za fizička tako i za pravna lica. Primalac lizinga se na kraju perioda lizinga, kod opcije otkupa, odlučuje da predmet lizinga otkupi i na taj način postaje pravni vlasnik predmeta lizinga (avtomobila, komercijalnog vozila, opreme, plovila, itd.). Pravni vlasnik predmeta lizinga, shodno Zakonu o finansijskom lizingu, do plaćanja svih rata te otkupne opcije je davalac lizinga, dok je primalac lizinga ekonomski vlasnik.
Predmet lizinga se amortizuje u knjigama primaoca lizinga.

Sale & lease back

Vlasnik predmeta lizinga prodaje svoje osnovno sredstvo davaocu lizinga za dogovoreni iznos, pa ga davalac lizinga tom istom pravnom licu ponovo da nazad u finansijski lizing. Time je preduzeću

omogućeno pridobijanja dodatnih sredstava za:

  • obratna sredstva potrebna za povećanje opsega poslovanja
    nove investicije
  • refinansiranje drugih izvora finansiranja sa nepogodnom cenom ili ročnošću

Finansiranje PDVa

Pravnim licima i privatnim preduzetnicima nudimo mogućnost kratkoročnog finansiranja PDVa do 5 rata.